Eén euro voor de gemeente, één euro voor de samenleving

PvdA-GroenLinks heeft de begroting die het college heeft voorgesteld niet gesteund. Dat is niet zomaar. Wij geven hiermee een duidelijk signaal af, wij vinden dat het anders kan en moet. Wij maken ons zorgen. Steeds zijn er vele euro’s nodig om de organisatie op orde te krijgen. Maar het lukt niet om de organisatie anders te laten werken en de wensen, vragen en behoeften van de inwoners centraal te zetten.

Er zijn grote opgaven in onze samenleving die om een antwoord vragen: klimaatverandering, tekort aan betaalbare woningen, armoede en verlies aan biodiversiteit. Dat kan niet wachten. Voor iedere euro die wij in het gemeentehuis stoppen, willen wij ook een euro in de samenleving investeren.

Inwoners vroeg betrekken bij bouwplannen
Wij hebben 3 concrete verzoeken gedaan aan het college. Het eerste verzoek is om de kracht van de samenleving te benutten, juist bij grote woningbouwplannen. In Beusichem zijn inwoners actief die bij hun dorpsgenoten ophalen hoe zij vinden dat nieuwbouw in hun dorp eruit moet zien. Wij hebben de wethouder gevraagd om een pilot op te zetten bij de nieuwbouwplannen in Beusichem. Zodat we ervaring op kunnen doen hoe we de inwoners meer vooraan kunnen betrekken. Dit hebben we samen met D66 ingebracht. Helaas vinden de andere partijen zo’n pilot niet nodig, dit verzoek is daarom niet ingewilligd.

Pak armoede aan
Het tweede verzoek ging over armoede. Helaas zijn ook in onze gemeente gezinnen afhankelijk van de voedselbank. Zij gaan hiervoor naar Tiel. Buren is de enige gemeente die niet financieel bijdraagt aan de voedselbank. Wij hebben aan de wethouder gevraagd om dit wel te gaan doen.  De wethouder gaat in gesprek met de voedselbank om te kijken hoe Buren kan ondersteunen.

Hernieuw afspraken over landschap en biodiversiteit
En tenslotte hebben wij gevraagd om het Landschapsontwikkelingsplan te evalueren en bij te stellen. Eind 2022 liep Nederland wereldwijd voorop als het gaat om verlies van biodiversiteit. Het Landschapsontwikkelingsplan kan een goed instrument zijn om afspraken te maken over behoud en herstel van natuur, biodiversiteit en landschap. Daarvoor moet het plan wel actueel zijn en het huidige plan is nog van 2012. De wethouder heeft toegezegd dit te gaan doen.

Geef een reactie