Energie in transitie    

Zelf energie opwekken

Het liefst ziet PvdA-GroenLinks dat wij in Buren onze eigen energie opwekken. Wij willen dat inwoners geholpen worden om energie te besparen en hun huizen te isoleren. Natuurlijk moeten we alle grote bedrijfsdaken volleggen met zonnepanelen en op dit moment zijn wij niet tegen nieuwe windmolens bij de A15. Wij staan open voor schone innovatieve technieken om energie op te wekken.

Energietransitie

Jur Marringa over de ambitie van de gemeente Buren

Wat is energietransitie?

De energietransitie is de overgang van een energiesysteem gebaseerd op fossiele energiebronnen naar een systeem gebaseerd op CO2-neutrale energiebronnen. Ofwel de overgang van het gebruik van kolen, olie en gas naar het gebruik van zon, wind en water.

Energieneutraal

Voorop staat dat Buren zo snel mogelijk energieneutraal is. Daarbij zijn initiatieven van inwoners ontzettend belangrijk. De gemeente geeft inwoners en inwoners organisaties vertrouwen en ondersteuning om zelf aan de slag te gaan. PvdA-GroenLinks wil dat iedereen er straks warm bij zit. Dus iedereen kan mee in de energietransitie. Het Energieloket en de Energiebank Rivierenland zetten wij hiervoor in.

Energieneutraal

Mary-Ann Arentz over wat ze zelf thuis doet om te proberen haar huis energieneutraal te maken.

Wat is energieneutraal?

Een energieneutraal gebouw verbruikt een zeer lage hoeveelheid energie, die voornamelijk voortkomt uit hernieuwbare bronnen. In normale taal betekent dit dat een huis net zoveel energie opwekt als het verbruikt. Over een jaar gemeten is het energiegebruik van een woning nul.

Kleinschalig en lokaal

PvdA-GroenLinks wil alternatieven voor fossiele energie en vooral dat Buren de eigen energie gaat opwekken. De komende jaren vooral door een versnelde aanpak van grote zonnedaken op bedrijfspanden en maatschappelijke accommodaties. Dat is niet genoeg voor de totale energiebehoefte van de gemeente. De komende tien jaar wil PvdA-GroenLinks windmolen- en zonnevelden ontwikkelen voor eigen energiegebruik. Daarin werkt de gemeente samen met de lokale energiecoöperatie.

Kleinschalige initiatieven van de energiecoöperatie en inwoners wil PvdA-GroenLinks positief omarmen als bijdrage aan de energietransitie. PvdA-GroenLinks staat voor een duurzaam én spaarzaam Buren. We ondersteunen inwoners en ondernemers om panden te isoleren en op een duurzame manier te verwarmen. Iedereen in Buren kan meedoen in de energietransitie!

Ecoburen

Lodewijk Witteveen over hoe hij met Ecoburen een bijdrage levert aan de energietransitie.

Wat is Ecoburen?

Energiecoöperatie eCoBuren is een vereniging van bewoners en ondernemers die zich inzet voor een verantwoorde en duurzame energietransitie van de gemeente Buren.

Hoe willen we dat gaan doen in Buren?

Energie

  • Stimuleren en ondersteunen van inwonersinitiatieven en energiecoöperaties (straat, buurt, kern: de energietransitie is voor een groot deel kerngericht).
  • Energiek opbouwwerk inzetten om inwoners te ondersteunen.
  • Regionaal samenwerken om kennis en deskundigheid te delen.
  • Gebruik grootschalige infrastructuur om energiecorridor langs A15 te realiseren.
  • Gemeente werkt samen met de lokale en de regionale energiecoöperatie.
  • Energieparken ontwikkelen met lokale of regionale energiecoöperatie: opbrengsten blijven binnen de gemeente of de regio.
  • Opbrengsten van energieparken zijn voor alle inwoners van de gemeente.
  • Iederéén doet mee bij de energietransitie: Buren voorkomt energiearmoede.