Geen gas van Gazprom voor Rivierenland

PvdA-GroenLinks Buren wil Gazprom bij voorbaat uitsluiten van deelname aan de aanbesteding voor een nieuwe gasleverancier in de gemeente Buren en in Regio Rivierenland. Om die reden hebben wij schriftelijke vragen gesteld aan het college die snel, feitelijk en accuraat zijn beantwoord. De antwoorden laten echter zien dat Raden en Colleges zichzelf nog enkele vragen te stellen hebben over de criteria voor aanbestedingen. 

Op dit moment is het uitgangspunt dat Gazprom (tot nu toe) geen leverancier was. In de onlangs gestarte aanbesteding is onbekend of Gazprom zich heeft gemeld. Relevant is dat uit de beantwoording van de vragen duidelijk is geworden dat de gunning plaatsheeft op een enkel criterium: de laagste prijs. Dat is in een de huidige realiteit niet wenselijk. Het College van Buren heeft de condities en criteria voor de huidige aanbestedingsprocedure feitelijk en accuraat uiteen gezet.  Voor PvdA-GroenLinks stemmen die tot nadenken.

De fractie van PvdA-GroenLinks Buren wil daarom het volgende statement maken in het licht van (ook de nu lopende) aanbesteding voor de leverancier van gas voor de acht gemeenten van Regio Rivierenland:

“Gazprom is een Russische gasgigant. Het bedrijf staat in nauw verband met de Russische regering. De Russische Federatie is onder leiding van president Poetin buurland Oekraïne binnengevallen en daar een weerzinwekkende oorlog gestart. De gasopbrengsten financieren dus deze verschrikkelijke oorlog.

PvdA-GroenLinks wil Gazprom bij voorbaat uitsluiten van deelname aan de aanbesteding voor een nieuwe gasleverancier in de gemeente Buren en in Regio Rivierenland. Wij vragen de colleges van Burgemeester en Wethouders van alle acht gemeenten in Rivierenland alles in het werk te stellen om te voorkomen dat Gazprom een leverancier wordt in onze gemeenten. Daartoe verzoeken wij de colleges met klem om tijdig de Rijksoverheid en de Europese Unie op te roepen om Gazprom uit te sluiten bij een voor Gazprom positieve uitkomst van enige aanbesteding.”

Leverantie van gas is al langer een geopolitieke aangelegenheid en dient onderdeel te zijn van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en van de Sustainable Development Goals (Global Goals).  Dan worden komen zaken als corruptie, risico’s op schending mensenrechten, milieuvervuiling altijd aan de orde. Inwoners van de Regio Rivierenland moeten ervan uit kunnen gaan dat gemeenten nooit contracten zullen afsluiten met een bedrijf dat nauwe banden heeft met niet-democratische of zelfs oorlogszuchtige regimes. Ook niet als die ‘de goedkoopste’ op de markt zijn: politiek staat voor principes en principes hebben een prijs.

PvdA-GroenLinks zal, lering trekkend uit deze actuele situatie, in de nieuwe Raadsperiode initiatieven nemen om te komen tot heroverweging en waar nodig bijstelling van de aanbestedingscriteria (vanuit zowel Buren als Regio Rivierenland) om in de toekomst te voorkomen dat Raden (politiek) in verlegenheid kunnen worden gebracht.

Geef een reactie