Iedereen gezond eten en niemand in de kou

De fracties van de PvdA en GroenLinks in Rivierenland vragen aan hun burgemeesters en wethouders voor het eind van het jaar met een aanvalsplan te komen voor een brede aanpak van de steeds groter wordende armoede.

De stapeling van de crises raakt steeds meer inwoners van Rivierenland. Basisbehoeften als een betaalbare woning, voedsel, energie, mobiliteit, gezondheid en meedoen aan verenigingsactiviteiten zijn voor een steeds grotere groep inwoners niet meer te betalen. Inwoners voelen zich door de overheden in de steek gelaten en keren zich af van de democratisch georganiseerde samenleving. Het is tijd dat de lokale politiek in actie komt. De fracties van de PvdA en GroenLinks in Rivierenland starten met het Pact tegen Armoede en vragen de colleges van burgemeesters en wethouders eind van het jaar een aanvalsplan tegen de groeiende armoede te presenteren.

Betere inzet van bestaande armoedegelden

Basis van het plan zijn de bestaande financiën voor de aanpak van armoede en het ondersteunen van deelname in de samenleving. PvdA en GroenLinks willen dat armoede veel meer integraal aangepakt wordt en verschillende budgetten die voor inwoners in armoede beschikbaar zijn op een slimme en vooral duurzame manier ingezet gaan worden. Georganiseerde initiatieven van inwoners, zoals armoedebestrijders, de schuldhulpverlening, de Voedselbank, Stichting Leergeld, Jeugd Sport- en Cultuurfonds, Jeugd Educatie Fonds, Energieloket Rivierenland en de Energiebank Rivierenland kunnen een belangrijke rol spelen bij het aanvalsplan tegen armoede. Lokale overheden moeten hun eigen inwoners en organisaties van inwoners steun en vertrouwen geven en hen betrekken bij de aanpak van de snel stijgende armoede.

Energiefonds

Ook willen de fracties dat de gemeenten onderzoeken of een energiefonds ingezet kan worden. Daarvoor kunnen bijvoorbeeld de opbrengsten van energieparken in de gemeente ingezet worden. Maar ook een goede inzet van mogelijke plannen van de Rijksoverheid.

Basisbehoeften als een energiezuinige en warme woning, voedsel, mobiliteit en deelname aan verenigingen moeten voor iedere inwoner bereikbaar zijn.

Het Pact tegen Armoede pakt armoede aan in Rivierenland: iedereen gezond eten en niemand in de kou!

Pact tegen Armoede is een initiatief van de fracties van PvdA en GroenLinks in Rivierenland

Geef een reactie