Kaag veegt motie Jeugdzorg van tafel

Op 22 februari 2022 hield de Eerste kamer het debat over de regeringsverklaring. Paul Rosenmöller diende als fractievoorzitter van GroenLinks een motie in om de bezuinigen op de Jeugdzorg terug te draaien. Deze motie is door een brede meerderheid in de Eerste Kamer aangenomen.

Als je dit bericht leest denk je dat nu eindelijk serieus naar dit probleem wordt gekeken. Bijna alle Nederlandse gemeentes worstelen met het uitvoeren van haar taken op het gebied van de jeugdzorg. De door Paul Rosenmöller ingediende motie waarin gevraagd wordt de jeugdzorg te hervormen werd op 14 maart in een zeer korte brief van mevrouw Kaag, minister van financiën, van tafel geveegd. In plaats van haar vermanend vingertje, dat er in motie geen dekkingsvoorstel was opgenomen, had de minister een voorstel kunnen doen om dit probleem gezamenlijk aan te pakken. Niet op de lange baan schuiven alsof dit probleem niet bestaat. En ook niet pas bij de behandeling van de voorjaarsnota. Maar nu meteen.

Ik vind het zeer jammer dat een bewindspersoon zo maar moties, die door de Tweede en Eerste kamer zijn aangenomen, naast zich neer kan leggen. Ik hoop dat deze minister door onze volksvertegenwoordigers wordt teruggefloten. De jeugdzorg heeft onze volle aandacht nodig. De jeugd die gebruik moet maken van deze zorg heeft zeker onze volle aandacht nodig. Hoe langer we wachten met het aanpakken van deze jeugdzorg des te groter zullen de problemen worden voor de jeugd, voor de aanbieders van de zorg en voor de gemeentes die nu hiervoor verantwoordelijk zijn. Ik wil dat met PvdA-GroenLinks aanpakken en voorkomen. En ik ben niet de enige. Vandaag wordt er in Den Haag door duizenden Jeugdzorgmedewerkers gedemonstreerd.

Zie ook: AD: Medewerkers Jeugdzorg staken en demonstreren

Geef een reactie