Maak kennis met ons team

1

Jur Marring Lijsttrekker PvdA-GroenLinks Buren

Lijsttrekker Jur Marringa

Ik woon in Zoelen, fijn tegenover het bos. Ik werk als adviseur bij gemeenten. Eerder ben ik in Culemborg politiek actief geweest als raadslid en wethouder. In mijn vrije tijd ben ik energiecoach en actief bij de Energiebank Rivierenland, een organisatie die energiearmoede in Rivierenland aanpakt. Ik ben graag buiten, fietsend, lopend of aan de slag in de tuin. Ik vind een duurzame toekomst ontzettend belangrijk. Voor inwoners, de natuur en onze economische bezigheden. Ik hecht aan een eerlijke dialoog met inwoners en in de gemeenteraad.

Maak kennis met Jur:

2

PvdA GroenLinks Buren kandidaat 2 Nico Michielsen

Nico Michielsen – burgerraadslid

Al een aantal jaren ben ik woonachtig in Eck en Wiel. Van huis uit heb ik altijd PvdA gestemd. Als kind mocht ik bijvoorbeeld op zaterdag met mijn vader mee om de contributie bij de leden van de vakbond op te gaan halen. Ik vind het belangrijk om op te komen voor mensen die dat zelf niet kunnen, en om te streven naar gelijke kansen voor iedereen. Daar hoort bij dat je helpt waar het nodig is en zolang het nodig is. Ik hoop de komende jaren een bijdrage te mogen leveren aan de raadsfractie van PvdA GroenLinks in de gemeente Buren.

Maak kennis met Nico:

3

PvdA GroenLinks Buren kandidaat 3 Mary-Ann Arentz

Mary-Ann Arentz – raadslid

Ik woon met Robert op de Zandberg tussen Rijswijk en Ravenswaaij. Een ICT-achtergrond, maar nu vooral actief op onze zelfvoorzienende boerderij en bij o.a. Milieu Werkgroep Buren en Imkervereniging Eck en Wiel. Buren heeft een prachtig landschap, met groen, water, rust en ruimte. Ik zet mij met enthousiasme in voor het behoud van dat landschap en alles wat daarin leeft . Niet alleen omdat het mooi is, maar ook omdat onze natuurlijke leefomgeving enorm belangrijk is voor ons welzijn en dat van de generaties na ons.

Maak kennis met Mary-Ann:

4

PvdA GroenLinks Buren kandidaat 5 Conny Veldhuizen

Conny Veldhuizen – Zoelen

Mijn naam is Conny Veldhuizen, ik ben 59 jaar, getrouwd met Walter en sinds 2005 woon ik in Zoelen. Van huis uit ben ik verpleegkundige en hoewel ik al jaren niet meer in de directe zorg werk, zit zorgen voor een ander in mijn genen. Zorgen voor mijn naasten, zorgen voor mensen die het moeilijker hebben, iets betekenen voor een ander is wat mij drijft. Maar ook de zorg voor onze natuur zodat we onze aarde gezond doorgeven aan volgende generaties een belangrijke drijfveer geworden. Daarnaast geloof ik in onze democratie, en kan niet anders dan dat ik mij in wil zetten voor de PvdAGroenLinks in onze gemeente.

Maak kennis met Conny:

5

PvdA GroenLinks Buren kandidaat 6 Lodewijk Witteveen

Lodewijk Witteveen – Beusichem

Ik woon in het mooie Beusichem. Behalve dat ik op de lijst van GroenLinks sta, zit ik in het bestuur van de energiecoöperatie eCoBuren en ben actief voor Beusichem Leeft. Die bezigheden voor eCoBuren en Beusichem Leeft zeggen iets over mij. Ik vind namelijk dat deze tijd geweldige kansen biedt op het gebied van verbetering van onze directe leefomgeving, sociale samenhang en ondernemerschap. Bij GroenLinks komen deze ambities voor mij samen, vandaar dat ik graag op de lijst van PvdA-GroenLinks sta.

Maak kennis met Lodewijk:

6

PvdA GroenLinks Buren kandidaat 7 Karel de Raat

Karel de Raat – Ingen

Ik woon nu enkele jaren in het prachtige Ingen. Voor mijn pensionering ben ik veertig jaar werkzaam geweest als toxicologisch onderzoeker en risicobeoordelaar. Als burgerlid ondersteun ik de fractie. Ik vind het interessant om op deze manier inzicht te krijgen in de uitdagingen van het lokale bestuur.
Ik kom uit wat je een echt sociaal-democratisch nest zou kunnen noemen. Mijn grootvader was al actief in het NVV en de SDAP. Bij mij staan dan ook de oude sociaal-democratische idealen centraal. Iedereen moet mee kunnen doen; werken aan een maatschappij die ervoor zorgt dat niemand uit de boot valt, of het nu gaat om onderwijs, wonen of zorg. Daarnaast spelen bij mij groene idealen een rol. Zorg om de verwoestende effecten van de mens op de aarde en daarmee zijn eigen leefomgeving.

Maak kennis met Karel:

7

PvdA GroenLinks Buren Kandidaat 8 Leontine de Lange

Leontine de Lange – Maurik

Ik woon inmiddels alweer een paar jaar in het mooie Maurik. In mijn vrije tijd ben ik graag in mijn tuin te vinden. Ik zet mij via verschillende burgerinitiatieven in om mensen te helpen met verduurzamen. Omdat we maar één aarde hebben. We moeten zuinig zijn op ons landschap, de planten en dieren. Daarbij geloof ik in een samenleving waarin we ook voor elkaar zorgen. Zodat iedereen mee kan doen.

8

PvdA GroenLinks Buren kandidaat 10 Daniella den Hartog

Daniëlla den Hartog – Ommeren

Mijn naam is Daniëlla. Ik ben al bijna 10 jaar woonachtig in het Burense dorp Ommeren. Ongeveer net zo lang ben ik achter de schermen actief in de gemeentepolitiek voor de PvdA. Ik vind het van belang mij hiervoor in te zetten. Op die manier hoop ik bij te kunnen dragen aan een gemeente waar iedereen met plezier kan wonen en ondersteunt wordt waar nodig.

9

PvdA GroenLinks Buren kandidaat 9 Miny Krijgsman

Miny Krijgsman – Erichem

Na allerlei omzwervingen door Nederland woon ik vanaf 2004 met heel veel plezier in Erichem. Al sinds mijn jeugdjaren ben ik lid van, eerst de PSP en later, GroenLinks. Ik ben graag in de natuur en ik zet me in voor biodiversiteit. Daarbij zijn kleinschaligheid en duurzaamheid in land- en tuinbouw, toerisme en woonomgeving belangrijk. Ik wil streven naar een goede leefbaarheid in onze kernen en een eerlijke verdeling van de welvaart.

10

PvdA GroenLinks Buren kandidaat 11 Arthur Warmer

Arthur Warmer – Zoelen

Sinds 2008 woon ik in het mooie Zoelen. Vanaf 2010 heb ik als lid van de PvdA-fractie onze idealen in de Raad van Buren mogen behartigen. Nu is het tijd voor een fijne, nieuwe groep gemotiveerde kandidaat Raadsleden. Die zal ik waar nodig uiteraard met raad en daad terzijde staan. Op die manier kan alle kennis en ervaring die er in mijn bolletje zit nog altijd worden ingezet.

11

PvdA GroenLinks Buren kandidaat 12 Roel van Cauwegnberghe

Roel van Cauwenberghe – Maurik

Mijn naam is Roel van Cauwenberghe, ik ben 32 jaar oud en woon sinds 2018 met mijn vrouw in Maurik. Ik heb een achtergrond in bos- en natuurbeheer maar werk tegenwoordig als beleidsmedewerker duurzaamheid. Ik vind het belangrijk dat er meer aandacht komt voor biodiversiteit en dat de gemeente actief aan de slag gaat om klimaatneutraal te worden.

12

PvdA GroenLinks Buren kandidaat 13 Lorna de Vos Klootwijk

Lorna de Vos Klootwijk – Buren

In de kernen van Buren moeten we er voor elkaar zijn. Met elkaar zorgen voor elkaar. Juist om ervoor te zorgen dat in de gemeente Buren keuzes worden gemaakt waarmee zorg voor iedereen bereikbaar en laagdrempelig is sta ik op de lijst van PvdA GroenLinks.

13

PvdA GroenLinks Buren kandidaat 14 Keimpe Wieringa

Keimpe Wieringa – Beusichem

Toen ik met met mijn gezin 25 jaar geleden verhuisde naar Beusichem voelde dat als thuiskomen. Mijn moeder was geboren in Buren. Ik werk als  strategisch adviseur duurzaamheid, vooral op het gebied van landbouw, landschap en natuur. Het is belangrijk dat plannen tot stand komen samen met bewoners en eigenaren. En dat we oog hebben voor de prijs die we soms moeten betalen. Laten we de lasten eerlijk verdelen.

14

PvdA GroenLinks Buren kandidaat 15 Paula Polman

Paula Polman – Buren

Sinds 1999 woon ik in Buren. Naast mijn werk in de publieke sector heb ik altijd vrijwilligerswerk gedaan. Acht jaar was ik voorzitter van Welzijn Buren, nu Welzijn Rivierstroom. Sinds mijn pensionering help ik mijn 92-jarige moeder om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Daarnaast ben ik actief in Ypsilon, dat steun biedt aan naasten van mensen met ernstige psychische problematiek. Ik zet mij graag in met de inwoners van Buren voor een goed bestuur van de gemeente. Dat betekent oog voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, voor een duurzame toekomst en een begrijpelijke besluitvorming. 

15

PvdA GroenLinks Buren kandidaat 16 Annie Benschop

Annie Benschop – Lienden

Ik kom uit Lienden. Ik ben al lang lid van de PvdA, omdat ik geloof in gelijke kansen voor iedereen. Het maakt niet uit waar je wieg staat. Ieder kind verdient gelijke kansen voor de toekomst. Wij gaan er alles aan doen, om leerachterstanden en laaggeletterdheid tegen te gaan en gelijke kansen te bevorderen. Scholen worden sociale ontmoetingsplaatsen en bieden kinderen kansen en extra steun. School is de plek waar je elkaar ontmoet, waar je je veilig voelt en waar je een goede start in het leven kunt maken. Daarom ben ik van Pvda-GroenLinks in Buren.

16

PvdA GroenLinks Buren kandidaat 17 Diane van Dam

Diana van Dam – Kerk-Avezaath

SInds 2016 wonen mijn partner Jaap  en ik in Kerk-Avezaath. We wonen net buiten de kern en daardoor zijn we elke dag omringd door de weidsheid van het landelijk gebied. Dat maakt ook dat ik me meer bewust ben van de ingewikkelde veranderopgave waar we als maatschappij voor staan. Het milieu en dus onze leefomgeving, vraagt om een andere manier van voedsel produceren en consumeren. Natuurlijker en bewuster. Die verandering kunnen we niet aan één partij toewijzen maar moeten we samen oppakken. Met respect voor ieders situatie. Ik geloof dat we als gemeente initiatieven kunnen steunen waarmee we dit kunnen bereiken.

17

PvdA GroenLinks Buren kandidaat 18 Goof den Hartog

Goof den Hartog – Zoelmond

Al bijna 50 jaar woon ik in Zoelmond en waardeer nog steeds het mooie rivierlandschap in onze gemeente. Het gemeentebestuur heeft een belangrijk taak in het behoud van de kwaliteit van dat landschap en de natuurwaarden. Daarom wil ik, via een goede democratische partij, m’n steentje bijdragen aan het gemeentelijk beleid. De laatste jaren houd ik me veel bezig met de energietransitie. Die is essentieel voor het behoud van het klimaat. Ik denk dat de gemeente en ook de inwoners veel kunnen bijdragen aan de daadwerkelijk uitvoering.

18

PvdA GroenLinks Buren kandidaat 19 Arie Timmer

Arie Timmer – Lienden

Ik wil altijd graag horen wat er speelt bij de mensen en daarvoor gaan. Zoals bijvoorbeeld nu voor mensen die een woning zoeken in onze kernen. Ik ben voorstander van eerst bouwen voor eigen inwoners.Ik ben voor meer en beter onderhoud aan wegen en openbaar groen. Zo maar wat redenen om me al 35 jaar in te zetten voor de PvdA.

19

PvdA GroenLinks Buren kandidaat 20 Mark Hofman

Mark Hofman – Buren

Als Burenaar ben ik allereerst erg blij met de prachtige samenwerking van PvdA en GroenLinks! Daar geef ik graag mijn onvoorwaardelijke steun aan. Verder wil ik met creativiteit zorgen voor de bouw van betaalbare woningen voor jongeren en werken aan doorstroming naar passende woningen voor senioren. Met lef aan de slag met het verduurzamen van onze gemeente en werk maken van hergebruik van materialen. Stoppen met technocratische beleidsambtenaren die veel geld kosten terwijl er geen geld is om mooie initiatieven van verenigingen en (samenwerkende) inwoners mogelijk te maken!