Kind zijn in Buren   

Allemaal meedoen

De verschillen tussen arm en rijk blijven groter worden. Wij vinden dat onaanvaardbaar. Schulden en armoede staan volwaardig meedoen aan de samenleving in de weg. Kinderen die opgroeien in armoede (en dat zijn er één op de negen) staan al op een achterstand. Deze kinderen hebben een moeilijke start, kunnen vaak niet meedoen met sport, naar verjaardagsfeestjes en niet meepraten over vakantiereisjes. Zij zijn vaak niet trots op zichzelf en groeien vaker op in onveilige situaties.

Jongerenbeleid

Willem van Boekel over wat PvdA-GroenLinks wil doen voor jongeren.

Een eerlijke start

PvdA-GroenLinks vindt dat ieder kind een eerlijke start verdient. Het dorp waar je woont, je achtergrond of wie je ouders zijn moeten niet bepalend zijn voor wie je later wordt. We doen er in onze gemeente alles aan om leerachterstanden en laaggeletterdheid tegen te gaan en kansengelijkheid te bevorderen. Samen met de scholen en de kinderopvang maken we een Lokale Educatieve Agenda voor 4 jaar, waarin we de problemen in onze gemeente in kaart brengen. En daarbij oplossingen aangeven om kansenongelijkheid tegen te gaan. Uiteraard zijn de scholen verantwoordelijk voor de inhoud van het lespakket. Het betekent niet dat de gemeente aan de zijlijn toekijkt en alleen de scholenhuisvesting verzorgt. We willen scholen helpen om zich verder te ontwikkelen tot sociale ontmoetingsplaatsen en bieden kinderen met achterstanden extra steun. De school is de plek waar je leeftijdsgenoten ontmoet, waar je je veilig voelt en waar je een goede start in het leven maakt.

Hoe willen we dat gaan doen in Buren?

  • We investeren extra in voor- en vroegschoolse voorzieningen om te voorkomen dat peuters en kleuters uit kwetsbare gezinnen met een achterstand op school beginnen.
  • Wij willen een brede school voor ieder kind. De school, kinderopvang, buitenschoolse activiteiten (ontspanning, sport, cultuur) en brede talentontwikkeling vormen samen de toekomstige brede scholen.  
  • Bij aanpassing/renovatie of vervanging van schoolgebouwen kiest PvdA / GroenLinks voor het starten van een brede school. Samenwerking tussen scholen én de kwaliteit van onderwijs is leidend bij het huisvestingsbeleid van scholen.
  • Samen met scholen, kinderopvang, bibliotheken en de Stichting Lezen en Schrijven doen we er alles aan om laaggeletterdheid in de klas te bestrijden.
  • Onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en jeugdhulpverlening weten elkaar goed te vinden, in het belang van kinderen.