Klein denken, niets doen

Gemeentebelangen en de VVD willen in Buren zelfs geen kleine windmolentjes. Dat besloten ze gisteren tijdens de raadsvergadering. Kijk, daar hebben we in Buren nou helemaal niks aan. Het is zorgelijk te lezen dat verreweg de grootste fractie in de Burense gemeenteraad vlak voor de verkiezingen een raadsbreed verzoek aan het college naar de prullenbak verwijst.

Ook Gemeentebelangen vroeg de wethouder duurzaamheid eerder om een pilot voor ongeveer zes kleine molentjes uit te werken. En dan zo bedanken voor de moeite. Typerend voor deze partij die vooral een rem is op maatregelen voor het klimaat. De grootste partij staat niet bekend om het werken met visies. Die belemmeren alleen maar hun pragmatische handelen. Ze doen maar wat.

Wat Gemeentebelangen wel wil bij het aanpakken van de klimaatproblemen is ons een raadsel. Vooral zon op grote daken, lees ik in het verkiezingsprogramma. Dat is bij lange na niet genoeg. Bovendien hebben we daar het afgelopen jaar geen initiatief voor gezien vanuit Gemeentebelangen.

Jur Marringa over de klimaatplannen van de gemeente:

Waar is deze partij in de maatregelen voor klimaatverbetering? Het is vooral een tegenpartij bij moeilijke vraagstukken. Met als eeuwig argument dat de inwoners het niet willen. Ook beschermen zij hoegenaamd ondernemers die een molen zouden willen: Het kan niet uit, het waait te weinig. Snapt u het nog?

Verantwoordelijkheid nemen voor moeilijke vraagstukken vraagt om visie, een stip op de horizon. En met die stip op de horizon stappen nemen. Maar altijd vooruit. Om met Herman Tjeenk Willink te spreken: ‘ Groot denken, klein doen’. Dat wil de PvdA-GroenLinks in Buren: Samen. Duurzaam. Vooruit.

Dit bericht heeft één reactie

  1. W.Hendrks

    Beste hr. Marringa,
    Wat kunnen de bewoners van het Lutterveld in Erichem van u verwachten wat betreft de verkeerveiligheid. Bijvoorbeeld er is een maximale snelheid van 30 km ingevoerd, op voornoemde locatie, maar er wordt niet gehandhaafd. Veel verkeersdeelnemers houden zich daar niet aan en rijden veel te hard, De borden kan je wat mij betreft wel weghalen. zonde van de financiën die daarvoor zijn gebruikt .

Geef een reactie