Het klimaat verandert 

Klimaatoverlast

De klimaatverandering zorgt voor overlast door water, bijvoorbeeld door stortbuien en hoge waterstanden. Of het zorgt voor overlast door hitte en droogte zoals vorige zomer, waarbij het gras bruin wordt.  Dat is in Nederland, en dus ook in de Betuwe een nieuwe werkelijkheid. Het heeft impact op ons leven, op ons werk en op onze samenleving. PvdA-GroenLinks wil veel meer maatregelen voor de klimaatveranderingen in ons gebied.

Klimaatadaptatie

Jur Marringa over de klimaatambitie van de Gemeente Buren

Wat is klimaatadaptatie?

De aarde warmt op en het klimaat verandert. Nederland moet zich voorbereiden op de risico’s van het veranderende klimaat en hierop de omgeving aanpassen. Dit heet klimaatadaptatie.

Maatregelen

We willen dat er veel meer bomen worden geplant die voor schaduw en verkoeling zorgen. De straten, buurten en wijken worden gezonder ingericht met ruimte voor wateropvang. De gemeente ontmoedigt actief de “dichttegeling” van de tuinen waardoor het water niet meer weg kan. We verplaatsen de industriële teeltbedrijven meer naar het buitengebied. In de kernen en in het buitengebied hebben we geen grote koelcentrales; die horen op een industrieterrein. Nieuwbouwplannen krijgen een klimaattoets om verslechtering van het lokale klimaat te voorkomen en om klimaatverbetering te bevorderen.  

Hoe willen we dat gaan doen in Buren?

Klimaatadaptatie

  • PvdA-GroenLinks is voor het nemen van intensieve maatregelen tegen hitte, droogte, wateroverlast, hoosbuien. We stimuleren de groene buitenruimte en geven als gemeente het goede voorbeeld. Initiatieven worden hier op getoetst.
  • Bij het ontwerpen en aanpakken van wijken is een groene openbare ruimte uitgangspunt.
  • In de bestaande bouw koppelen we regenwater af.
  • Tegel wippen: tegel er uit, plant er in. Dus stimuleren vergroening van de tuinen.
  • PvdA-GroenLinks is voor het inzetten van klimaatcoaches om inwoners te helpen.