Leefbaarheid voorop

Afgelopen dinsdag spraken wij met elkaar in de raad over de plekken in onze gemeente waar inwoners samen komen. Zoals de dorpshuizen, culturele instellingen zoals museum Buren en het Heerenlogement en sportzalen.

Het beheer en onderhoud hiervan kost onze gemeente geld, daarom moet er kritisch worden gekeken of een deel hiervan verkocht kan worden. Maar, deze ontmoetingsplekken dragen ook bij aan de leefbaarheid van onze dorpen en kernen.

Wij vinden het belangrijk dat bij deze bezuinigingen gekeken wordt naar de bijdrage van deze ontmoetingsplekken aan de leefbaarheid. Er worden waardevolle activiteiten georganiseerd. De activiteiten maken kunst en cultuur toegankelijk voor meer mensen, zorgen dat ouderen bewegen en daarmee gezonder blijven, bestrijden eenzaamheid, en meer. Daar moet plek voor blijven, in alle kernen.

Wij pleiten er daarom voor om juist de leefbaarheid in alle kernen als uitgangspunt te nemen. Wat is er nodig in iedere kern, en op welke plek kan dat dan plaatsvinden? Dát moet wat ons betreft voorop staan. Pas als dat in beeld is, kunnen we een goede beslissing nemen over het overdragen van gebouwen naar andere organisaties.  En daarbij moeten we ook de noodzakelijke verduurzaming van de gebouwen meenemen.

Geef een reactie