Mary-Ann bij SRC-debat

Vanmiddag stond de verkiezingsbus van Omroep Gelderland voor het Gemeentehuis. In samenwerking met SRC werd het eerste lijsttrekkersdebat georganiseerd.  Onze door corona gevelde lijsttrekker Jur Marringa werd zeer goed vervangen door kandidaat nr. 3: Mary-Ann Arentz. Zie haar in actie door naar het debat hieronder te kijken.

PvdA GroenLinks Buren kandidaat 3 Mary-Ann Arentz

Mary-Ann deed mee aan het debat bij stelling twee (vanaf 22:00 minuten) en stelling vier (vanaf 51:40 minuten).

Het debat bestond uit vier stellingen, waarover steeds vier lijsttrekkers zich mochten uitspreken. Het was opvallend dat de partijen het over alle stellingen in grote lijnen eens waren. De eerste stelling was: “Er moeten meer mogelijkheden voor recreatie en toerisme komen”. Hierover zeggen vrijwel alle lijsttrekkers dat ze vóór de stelling zijn, mits dit kleinschalig is en in het culturele landschap past.

Bij de tweede stelling, “Buren moet zo snel mogelijk energie neutraal zijn” ging het vooral over de vraag wat “zo snel mogelijk is”. Het landelijke doel is dat dit in 2050 het geval is. Alle partijen waren het er over eens dat draagvlak bij de inwoners hierbij essentieel is.

De derde stelling luidde: “De politiek moet zorgen voor een betere communicatie met de inwoners.” Ook hierover waren de lijsttrekkers het eens. Als gemeente moeten we minder zenden, en meer luisteren. Meer naar de mensen toe. Ook zouden vergaderingen en besluiten verder vantevoren gepland moeten worden, zodat inwoners zich er beter op kunnen voorbereiden.

Alleen bij de vierde stelling, “Het is goed dat de gemeente Buren het gemeentehuis en andere panden gaat verkopen”, was er eigenlijk sprake van tegengestelde meningen. Wel of niet het Gemeentehuis verkopen en wat zijn dan de kosten. Mary-Ann maakte zich hard voor de culturele gebruikers van de panden die op nominatie staan om verkocht te worden zoals Theater het Heerenlogement en de Synagoge. Ze maakt zich er zorgen over of hun gebruiksrechten bij verkoop wel goed geregeld worden en hoe lang die dan iets waard zijn.

Geef een reactie