Meepraten over windmolens

Windmolens zijn noodzakelijk
Samen met de Partij voor de Dieren hebben wij ervoor gepleit dat het college actief gaat meepraten over het energiepark Echteld Lienden. Windmolens zijn nodig om in Buren onze eigen energie op te kunnen wekken. Met alleen zonnepanelen redden we het niet. De provincie ziet dit ook. Zij heeft besloten dat er naast de A15 windmolens moeten komen. Zij heeft onze wethouder uitgenodigd om mee te praten over de invulling. Onze wethouder schuift echter op dit moment niet aan, omdat een raadsmeerderheid tegen de windmolens heeft gestemd.

Gemeente loopt mogelijk inkomsten mis
Omdat het college niet mee praat over de plannen die de provincie uit rolt, loopt onze gemeente mogelijk inkomsten mis. In West Betuwe bijvoorbeeld is 50% van de windmolens lokaal eigendom. Dit levert geld op dat in de gemeente geïnvesteerd kan worden.

Er was helaas geen raadsmeerderheid voor het actief meepraten over de invulling van de windmolens die de provincie op Burens grondgebied wil gaan bouwen. Gemeentebelangen heeft een motie ingediend om de wethouder wel als agendalid te laten aanschuiven bij de provincie. Daarmee kan de wethouder echter alleen horen wat er gezegd wordt, maar niet meepraten. Wij vinden dit een gemiste kans. De stem van de inwoners kan dan niet worden ingebracht en de wethouder kan niet de beste uitkomst voor de inwoners van Buren eruit slepen.

Andere aandachtspunten tijdens behandeling begroting
Bij de behandeling van de begroting wordt vooruit gekeken naar het komende jaar. Daarbij heeft PvdA-GroenLinks initiatief genomen voor aanpak van de energiearmoede en invloed op de windmolenplannen. Daarnaast heeft onze fractievoorzitter aandacht gevraagd voor inspraak van inwoners, armoede, wonen en recreatie.

Meer samen met inwoners
Wij vinden dat er nu echt werk gemaakt moet worden van het maken van plannen sámen met inwoners en ondernemers. Kerngericht werken zoals het college het noemt, is nog een loze kreet op dit moment.

Armoede bestrijden
Een belangrijk aandachtspunt voor ons is de bestrijding van armoede. Eerder hebben wij al het initiatief genomen om het college op te roepen de toenemende armoede aan te pakken. Wij zijn blij dat de hele gemeenteraad dit heeft ondersteund. Gezamenlijk de schouders onder de aanpak van armoede. Een eerste stap is het plan om inwoners te helpen hun huizen energiezuiniger te maken.

Wonen
Er moet veel gebouwd worden de komende tijd. Daarbij willen we dat de inwoner voorop komt te staan. Nu hebben projectontwikkelaars nog veel te veel een bepalende rol. Wij pleiten voor kleinschalige wijken, met huizen die klaar zijn voor de toekomst. Aangepast aan het klimaat: energiezuinig en met veel groen. Daarbij pleiten we ervoor circulair te bouwen, grondstoffen zoveel mogelijk hergebruiken.

Recreatie met oog voor natuur
Op recreatiegebied vinden wij dat de gemeente meer regie moet nemen. In plaats van dat de gemeente alles maar laat gebeuren, zoals nu het geval is. Het moet kleinschaliger, met aandacht voor de belangen van natuur en inwoners.

Geef een reactie