Meer huishoudens helpen energierekening te verlagen

Gisteren heeft de gemeenteraad de begroting behandeld. PvdA-Groenlinks heeft samen met Gemeentebelangen het initiatief genomen om aan het college te vragen geld vrij te maken voor de energiearmoede. Veel inwoners hebben meer moeite om rond te komen, ook inwoners die een modaal inkomen verdienen. Wij willen graag dat inwoners geholpen worden om hun woning te verduurzamen, zodat de energiekosten kunnen dalen.

Deze vraag om de begroting te wijzigen is mede ondertekend door alle andere partijen in de gemeenteraad. Het college (burgemeester en wethouders) heeft toegezegd de begroting aan te passen. Dat betekent dat er geld gereserveerd wordt voor:

  • Eén loket voor waar inwoners al hun vragen op het gebied van energie, maatregelen en financiering kunnen stellen.
  • Een team met een bespaarcoach en een energiecoach om inwoners vrijwillig en praktisch te ondersteunen.
  • Een isolatieprogramma in de periode 2023-2026 voor woningen van huiseigenaren met een modaal inkomen (€ 36.500) of minder. Hierbij is aandacht voor energiegedrag en isolatiemaatregelen. Zodat voorkomen wordt dat zij in armoede terecht komen door een hoge energierekening.

Hiervoor wordt € 500.000,-  beschikbaar gesteld.

Verder is aan het college gevraagd onderzoek te doen naar een “witgoedregeling”. Dit is een regeling waarbij inwoners geholpen worden om hun oude wasmachine en koelkast te vervangen door een energiezuiniger exemplaar.

Geef een reactie