top of page
Zoeken
  • pvdaglburen

Een kerncentrale in Buren, is dat een goed idee?


Impressie van een kleine kerncentrale
In de strijd tegen de komst van 3 windturbines langs de A15 stellen sommige partijen in de gemeente Buren nu voor om in plaats daarvan te kiezen voor een kerncentrale.


Wat vindt PvdA-GroenLinks daarvan?

Wij zijn geen voorstander van dit idee. Niet omdat we principieel tegen kerncentrales zijn, maar omdat er wat ons betreft teveel bezwaren aan kleven.

Zo verwachten deskundigen dat de schonere Thorium centrales pas over tientallen jaren operationeel zullen zijn. En daar gaat de klimaatverandering niet op wachten.

Kleine kerncentrales op uranium, zogenaamde Small Modular Reactors, kunnen misschien snel gebouwd worden maar de stroom die ze produceren is erg duur: in 2021 was de stroom uit een kerncentrale al twee keer zo duur als stroom van zon en wind en dat verschil is sindsdien alleen groter geworden. En een SMR is door zijn kleine schaal niet erg efficiënt: de bouw is naar verhouding net zo duur als van een grote centrale. Ze nemen bovendien ook veel ruimte in vanwege de benodigde 5 km veiligheidszone.

Grote kerncentrales op uranium zijn dan wel weer efficiënt door hun schaalgrootte, maar de bouw daarvan duurt zo lang en kost zo veel geld dat geen investeerder er aan begint zonder een flinke overheidsbijdrage.

En dan blijft er natuurlijk nog de aanvoer van grondstoffen, die dan nog steeds uit het verre buitenland moeten komen met alle geopolitieke risico’s van dien, en de opslag van nucleair afval.


De grote vraag is dan ook of een kerncentrale in onze gemeente wel zo’n goed idee is. Daar horen we de voorstanders niet over. Wat levert het ons op? Is hier wél draagvlak voor? Welke risico’s gaan we lopen? En is onze gemeente wel een goede plek voor een centrale? Moeten we niet eerst beter nadenken over zaken als voldoende koelwater, afzetmogelijkheden voor de restwarmte (industrie, glastuinbouw) en de risico’s voor grote bevolkingsconcentraties in de buurt van onze gemeente, zoals Utrecht?


Wij hebben sterk de indruk dat de suggestie voor een kerncentrale in onze gemeente een proefballonnetje is om de plaatsing van de windturbines te ontregelen. Dat vinden wij geen fraaie politiek. We moeten samen met de inwoners rechtvaardige en duurzame keuzes maken, en de baten en lasten eerlijk verdelen. Aan proefballonnetjes hebben we geen behoefte.

 

4 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Yorumlar


bottom of page