Vóór opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Binnen en buiten Oekraïne zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen voor het oorlogsgeweld. Er zijn al hartverwarmende spontane meldingen van inwoners en ondernemers in onze gemeente die graag een bijdrage aan de opvang willen leveren. PvdA-GroenLinks heeft het initiatief genomen om met alle fracties van de Raad een oproep te doen aan de burgermeesterskring en het College.

De fracties van de Raad van Buren zijn er voorstander van om in Rivierenland vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. We roepen de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in Regio Rivierenland op om deze bereidheid kenbaar te maken bij het kabinet.

Lees hieronder het hele statement dat op initiatief van PvdA-Groenlinks is ingediend vóór opvang vluchtelingen uit Oekraïne:

Wat nooit meer zou gebeuren is sinds vorige week toch werkelijkheid: oorlog in Europa. Rusland heeft, in strijd met internationale verdragen en normen, Oekraïne aangevallen. De fracties van de Raad van Buren roepen de burgemeesterskring op om op korte termijn helderheid en richting te geven: is de Regio bereid Oekraïense vluchtelingen op te vangen?

De Oekraïense bevolking is van de een op de andere dag verzeild geraakt in een desastreuze oorlog. Russische troepen dringen met veel geweld verder het land binnen en er vallen dagelijks vele burgerslachtoffers. Om die reden zijn binnen en buiten Oekraïne miljoenen mensen op de vlucht geslagen voor het oorlogsgeweld. Vandaag werd bekend dat inmiddels al meer dan een miljoenmensen op zoek zijn naar een veilige plek buiten het door oorlog geteisterde land.

De gezamenlijke fracties van de Raad van Buren spreken hun solidariteit uit met onze mede Europeanen waarvan gezinnen nu voor vreselijke keuzes worden gesteld. Bijvoorbeeld omdat het land ontvluchten betekent dat een gezin gescheiden wordt: vaders blijven achter. Iedereen die moet vluchten voor oorlogsgeweld moet kunnen rekenen op een veilige plek elders.

In Nederland heeft COA 2000 opvangplekken beschikbaar gesteld, bij lange na niet voldoende voorde te verwachte toestroom. Ook zijn enkele steden ‘aangewezen’ om de eerste opvang in Nederland te verzorgen. Den Haag heeft duidelijk gemaakt dat de overige capaciteit (vooralsnog) een ‘eigen’ verantwoordelijkheid is van gemeenten en regio’s.

De fracties van de Raad van Buren nemen verheugd kennis van de spontane meldingen van zowel (particuliere) inwoners als ondernemers die graag een bijdrage aan de opvang willen leveren.

In onze Regio Rivierenland spreken de Burgemeesters, de portefeuillehouders voor dit soort vraagstukken, op dit moment over die vraag: Wat willen we? Wat kunnen we? Om geen momentum te verliezen is het dan ook zaak dat er snel duidelijkheid komt.

De fracties van de Raad van Buren roepen de burgemeesterskring (en het eigen college) daarom op om op korte termijn helderheid en richting te geven: is de Regio bereid Oekraïense vluchtelingen op te vangen? Als onze Regio zich voor opvang beschikbaar stelt: Hoe organiseren we het? Komt er dan bijvoorbeeld snel een coördinatiepunt (zoals voor vragen van inwoners en ondernemers)?

De fracties van de Raad van Buren spreken zich uit vóór de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Uit solidariteit voor al die mensen, jong en oud, en hun huisdieren die tegen hun wil huis en haard hebben moeten verlaten. Op amper 2000 kilometer hier vandaan. Laten we hen helpen. Laten we met elkaar gastvrij zijn voor Oekraïense vluchtelingen en ze in Rivierenland een veilige opvang bieden.

De fracties van de Raad van Buren zijn er voorstander van om in Rivierenland vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. We roepen de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in Regio Rivierenland daarom op om deze bereidheid kenbaar te maken bij het kabinet.

Geef een reactie