Fijn wonen in Buren  

Betaalbare woningen

Door de coronacrisis realiseren we ons nog meer hoe fijn het is om in de gemeente Buren te wonen. Doordat mensen verplicht werden zoveel mogelijk thuis te werken is thuisvoor veel mensen niet alleen een woonplek maar ook een werkplek geworden. De verwachting is dat veel mensen om die reden hun stadse woning willen verruilen voor een huis op het platteland en daarmee wordt de kans op een betaalbare woning in Buren nóg kleiner. Dat treft vooral starters, senioren en ook specifieke groepen, zoals arbeidsmigranten, asielzoekers en mensen die in aanmerking komen voor beschermd wonen. Na de coronacrisis kent het aanpakken van de woningcrisis daarom een grote urgentie. 

Jur Marringa over de behoefte aan betaalbare woningen en hoe dat anders zou kunnen.        

Investeren in huisvesting

PvdA-GroenLinks Buren vindt het belangrijk dat fors wordt geïnvesteerd in huisvesting, zowel in kwantiteit als kwaliteit, en een leefomgeving met voldoende groen, buitenspeelplaatsen, voorzieningen en ontmoetingsplekken. Regelgeving vormt nu vaak een barrière terwijl hier veel kansen liggen. PvdA-GroenLinks vindt dat alle inwoners van Buren plezierig en veilig moeten kunnen wonen, dat er meer ruimte moet komen voor creatieve woonoplossingen, dat woningen niet primair bedoeld zijn om geld aan te verdienen en dat de doorstroom op de woningmarkt niet belemmerd mag worden door gebrek aan passende woonruimte. Ook de verduurzaming van woningen krijgt wat ons betreft een belangrijke plek.

Conny Veldhuizen over de huidige woningmarkt en hoe dat voorheen was.                             

Hoe willen we dat gaan doen in Buren?

Woningbouw

 • Nieuwbouw moet vooral gericht zijn op betaalbare woningen voor mensen met een laag of middeninkomen, starters en ouderen.
 • We voorkomen dat woningen worden opgekocht en doorverhuurd / -verkocht door beleggers.
 • We gaan in gesprek met woningcorporaties en provincie om te komen tot een voldoende aanbod van betaalbare koop- en huurwoningen.
 • Specifieke doelgroepen, zoals arbeidsmigranten, asielzoekers en beschermd wonen krijgen de huisvesting waar zij recht op hebben en worden waar nodig geholpen “de weg te vinden” in Buren.
 • In de nieuwe Omgevingswet maken we ruimte voor alternatieve woonvormen, zoals bijvoorbeeld tiny houses, tijdelijke woningen, woonvormen op (voormalige) boerenerven, hergebruik van bedrijfsruimten en pre-mantelzorg woningen.
 • We waarderen kleine initiatieven en durven andere keuzes te maken om innovatie op het gebied van woningbouw een kans te geven.
 • We stimuleren initiatieven waarbij vrijkomende (landbouw-)grond wordt omgezet in (kleinschalige) woonvormen in combinatie met nieuwe natuur.
 • We zorgen voor doorstroom in de woningmarkt door een voldoende aanbod van passende woningen en het aantrekkelijk maken om daarvan ook gebruik te maken.

Leefomgeving

 • We bevorderen natuur inclusief bouwen.
 • We investeren in een groene leefomgeving met ruimte voor ontspanning, ontmoeting en beweging.
 • We zetten in op goede en veilige wandel- en fietspaden, met name rond scholen en verbindingswegen.
 • We zetten ons in voor fatsoenlijk openbaar vervoer, rekening houdend met de behoeften van jongeren én ouderen.

Voorzieningen

 • We zorgen dat er in de kernen van de gemeente voldoende gelegenheid is om te sporten en te bewegen.
 • We zorgen ervoor dat de afstand tot essentiële voorzieningen als winkels, scholen, zorg, cultuur en bibliotheken vergelijkbaar is met vergelijkbare gebieden in de regio.